Op pad in Rotterdam

Land van Hoboken

Na het bebouwen van de Coolpolder volgens het plan van Rose, was nieuwe uitbreiding aande orde. De Jongh had grootse plannen westwaards, maar Rotterdam stuitte op grensproblemen met Delfshaven. Ook na de annexatie van Medische Faculteit en Unilevergebouw (r) Delfshaven wilde het niet erg vlotten. Belangrijk obstakel washet Land van Hoboken, dat in bezit van de redersfamilie Van Hoboken was. Zij had hier in 1852 hun villa Dijkzigt gebouwd. Ditwerd begrensd door de Nieuwe Binnenweg, de Westersingel, de Westzeedijk en de huidige Coolhaven. De gemeente zag op tegen dehoge overnameprijs. Toen het land in 1924 in gemeentehanden kwam was het plan van De Jongh van de baan. Witteveen maakte een nieuwontwerp. Ten noorden van de Rochussenstraat kwam woningbouw en in het westen werden gebouwen met meeralgemeen belang gerealiseerd, zoals het GEB gebouw, het Erasmiaans Gymnasium, het Dijkzigt Ziekenhuis, de MedischeFaculteit en hNederlands Architectuurinstituutet Unilevergebouw. De rest zou een onbebouwde groenstrook blijven, met uitzondering van het Museum Boijmans VanBeuningen. Dat is niet gelukt.  Het Wederopbouwplan van Van Traa uit 1946 gaf voorrang aan het verkeer, waardoor deRochussenstraat een belangrijke verkeersader werd. Brinkman en Van der Vlugt vonden weerklank voor hun idee voor een villawijkjeaan de Oostzijde van het Landgoed. Later werden hier ook nog het Nederlands Architectuur Instituut en de Kunsthal gebouwd. Hetgroen wat resteert is het Museumpark tussen Boymans en de Kunsthal. Wel is het gebied het Cultuurgebied bij uitstekgeworden met museum Boijmans Van Beuningen, het Nederlands Architectuur Instituut, de Kunsthal en de nabijgelegen Witte deWithstraat en zijn kunstgaleries.