Wereldmuseum

Het wereldmuseum is gevestigd in een pand datWereldmuseum werd gebouwd in 1851 voor de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub. Een chique zeilclub onder voorzitterschap van Prins Hendrik, de broer van koning Willem III. Rond de geschenken van de bereisde en welgestelde leden konden de collecties voor het Maritiem Museum Prins Hendrik (1878) en het Wereldmuseum (1883) worden opgebouwd. Beiden werden hier gevestigd. Het Maritiem Museum verhuisde later naar elders. In 1908 werd een etage toegevoegd.

De collectie van het Wereldmuseum Rotterdam is sinds 1885 bijeengebracht en telt rond de 200.000 items. Wat omvang en kwaliteit betreft behoort de collectie tot de belangrijkste van West-Europa. Het museum wil niet alleen het beeld op het verleden scherp houden, maar signaleert ook interessante culturele ontwikkelingen die nu en morgen plaatsvinden. Hedendaagse kunst, fotografie en film een belangrijk onderdeel van het nieuwe verzamelbeleid.

Naast de vaste collectie zijn er spraakmakende thematentoonstellingen.  Verder is er een restaurant en een grand café en is het museum beschikbaar  voor congressen, bijeenkomsten en feesten.

Wereldmuseum Rotterdam
Willemskade 25
3016 DM  Rotterdam
Tel. 010 - 270 71 72 (algemeen) 
Fax 010 - 270 71 82 
website: www.wereldmuseum.nl 
Openingstijden 
dinsdag t/m zondag 10.30 - 17.30 uur


Terug naar musea