Op pad in Rotterdam

Scheepvaartkwartier


Dit gebied ontwikkelde zich van het midden van de 19e eeuw op basis van een stadsuitbreidingsplan uit 1858 van stadsarchitect Rose. Als eerste werd de Muizenpolder, het gebied tussen Westzeedijk en de Parklaan bebouwd. Later volgde de inpoldering van het gebiedten zuiden van de Parklaan. Vervolgens werden de Veerhaven en de Westerhaven gegraven. De Westerhaven is later weer gedempt. Het bouwen begon in 1847 in hetgebied tussen de Westerstraat en de Veerdam. Er werden representatieve woonhuizen (annex kantoren) gebouwd volgens nauwgezette esthetischevoorschriften van Rose. Pakhuizen mochten slechts onder of achter de woonhuizen worden gebouwd. Alle daken moesten schuilgaan achter een kroonlijst. Alleontwerpen moesten door B&W worden goedgekeurd, en dat in een tijd dat er niet eens een bouwverordening bestond! Tussen de Willemskade en de Westerstraatwaren twee bouwblokken gebouwd. Het oostelijke is gebombardeerd, maar het westelijke is goed behouden gebleven.

De bebouwing aan het Westplein dateert uit het einde van de 19e eeuw. Aan de Westerkade werd een voorbeeldige rij herenhuizen gebouwd met voortuinen. Achter deze woonhuizen kwamen pakhuizen diereikten tot aan de Calandstraat, gelegen aan de inmiddels gedempte Westerhaven.

Nog steeds heeft het Scheepvaartkwartier een voornaam karakter. De meeste villa's en herenhuizen zijn nu ingebruik alskantoorruimte. De pakhuizen rond de Calandstraat zijn inmiddels verbouwd tot studentenflats en apartementen. De wijk kan zich verheugen in de aanwezigheidvan een aantal goede restaurants en galleries (m.n. in het Westelijk Handelsterrein) en twee musea. De Westerkade, de Parklaan enhet Park zijn geliefde wandelgebieden.

Restaurant tips voor het Nieuwe Werk (Scheepvaartkwartier)