Op pad in Rotterdam

Hillegersberg

Hilllegersberg is één van de langstbewoonde delen van Rotterdam. Ruim voor het jaar 1000 was hier al bewoning op en rond eendonk, een zandheuvel, die een droge woonplaats bood. Rond het jaar 1000 moet de kerk zijn ontstaan. Er was toen ook al een versterkt donjon (primitieve burcht).Kerkstraat Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werden beiden verwoest in 1426 doorWillem Nagel en zijn troepen. De kerk is herbouwd op de plaats waar nu de huidige (16e eeuwse) Hillegondakerk staat.Belangrijkste bron van inkomsten in deze omgeving was lange tijd de veenwinning, waardoor veleplassen ontstonden. In de 17e en 18e eeuw is begonnen met het droogleggen van de plassen, waardoor akkerbouw en veeteelt opkwamen. Het inwonertal steeg van 400 in de 15e eeuw tot ruim 2000 in de 18e eeuw.

Eind 19e eeuw gingen steeds meer gegoede Rotterdammers Hillegersberg ontdekken als een mooi (en belastingluw)oord om een villa te bouwen. In Rotterdam zelf was ruimte schaars geworden, omdat men voortdurend binnen de vesten bleef bouwen. Aan het begin van deze eeuwkwamen daar ook door particulieren gebouwde arbeiderswoningen bij in het gebied ten zuiden van de plassen. In de jaren twintig werden ook in het Noorden meermondaine uitbreidingen gerealiseerd, zoals het Berglustkwartier en het Molenlaankwartier. Het dorpsleven concentreerde zich rond de Kerkstraat en laterrond de (Bergse) Dorpstraat.In 1941 werd Hillegersberg (25.000 inw.) door Rotterdam geannexeerd. Rotterdam had ruimte nodig voor het bouwen vanuitbreidingen o.a. in de polder Honderd en tien Morgen en het Molenlaankwartier.

Hedentendage is Hillegersberg nog steeds een rustige, gewilde en dus tamelijk dure buitenwijk van Rotterdam. Samen metSchiebroek vormt het een deelgemeente. Met name de delen ten noorden (zoals Berglust en Kerkstraat e.o.) van de plassen hebben hun dorpse karakter weten tebehouden. De Bergse Dorpstraat is het centrum van het Noordelijk deel, terwijl de Kleiweg die functie voor het Zuidelijk deel (Kleiwegkwartier) vervult. Vooralde ligging aan en rond de Bergse Voor- en Achterplassen maken Hillegersberg tot een mooi woon- en wandelgebied.

Restaurant tips voor Hillegersberg