Op pad in Rotterdam

Wandeling E "Rotterdam in de 2e Wereldoorlog"

 

Wandeling E voert langs de plekken, die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting. Aan de hand van locaties en nog bestaande gebouwen worden gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die van belang waren tijdens de bezettingstijd belicht. Aan de orde komen de oorlogshandelingen in mei 1940, de jodenvervolging, de collaboratie, het verzet, de onderdrukking, arbeidsdienst, hongerwinter en bevrijding.
Deel 1 Oude Westen en Middelland

Hoofdkwartieren van Ordnungspolizei, SD, NSB. Joods Ziekenhuis en Weeshuis. Locatie kampement Canadese troepen. Museum Boijmans, 

Deel 2 Cool en Scheepvaartkwartier

Woonhuis NSB burgemeester, met oorlogspuin gedempte grachten, redactiegebouw van collaborerende krant, kantoren en woningen van diverse bezettende instanties en functionarissen.

Deel 3 Kop van Zuid en Noordereiland

Terrein Holland Americalijn, strijdterrein mei 1940, Noordereiland, Maasbruggen. Lokaal capitulatie onderhandelingen, vernielingen van haveninstallaties in 1945, Verzamelplaats voor jodendeportaties

Deel 4 Stadsdriehoek

Dienst voor stadsplan wederopbouw, telefooncentrale, hoofdbureau van politie, stadhuis. Locaties van executies en represailles, verzamelplaatsen voor de grote razzia's, monumenten voor slachtoffers.

Eddy le Couvreur, 2009